Školné

Naše školné díky firmám (hlavním partnerům školy)

PRAHA MUSIC CENTER

 

GLOBAL-JEWEL SOFT

zůstává již od roku 1992 na stávající jednotné výši ... 650,- Kč měsíčně (tj. 3250,- Kč na jedno pololetí ). Celá částka se zaplatí na 1. pololetí do 15. září a na 2. pololetí do 15. února. Na školné, které je platné na příslušné pololetí (nikoli tedy na jednotlivé hodiny), se vztahují smluvní ustanovení na přihláškách.