ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ ŠKOLY:

Výuka na nástroj je přísně individuální a podtrhuje tak základní poslání školy - totiž:

NA PODANÝCH ZÁKLADECH A ZKUŠENOSTECH ROZVÍJET U KAŽDÉHO POSLUCHAČE OSOBITÝ STYL A FEELING

...Škole jde skutečně a jenom o to, aby si žáci z výuky vzali pro sebe to nejpodstatnější, to, co jim zrovna v tomto určitém okamžiku vyhovuje a k některým věcem se vrátili třeba až později (když budou např. hledat nějakou inspiraci, zkoušet novější způsoby atd.). Je to skutečně pouze a jenom na nich - škola rozhodně nechce, aby její adepti pouze prázdně papouškovali předkládaný výraz, to by bylo špatně. Existuje totiž spousta škol (notových materiálů), kde jsou kytaristovi vymezeny přísné hranice a za ně nesmí ani pohlédnout. To ne, takhle ne.

Je samozřejmé, že základy musí být vžité, musí být probrané, musí se mít na čem stavět, technicky i výrazově - škola také v tomto stádiu výuky dodržuje striktní postupy, jakkoli do určité míry ovlivněné individuálním přístupem k osobnosti každého žáka - ale právě ten osobitý feeling se dá docílit pouze a jenom tím, že se podporuje absolventova osobnost, ukážou se mu cesty, způsoby, zařízení - a je na něm, nakolik dá na doporučení svého učitele, co a do jaké míry ho osloví a co třeba nechá po vyzkoušení stranou (nebo se k tomu po čase vrátí).

Je ale také samozřejmé, že pokud má student nějaký svůj velký vzor, k jehož feelingu a technice hry se chce co nejvíce přiblížit, tak zde škola logicky také vyhovuje jeho přání (zvláště, když jde o školou preferované kytaristy a hudební styly) - většinou už v tzv. druhém kole výuky (viz), ve výjimečných případech technické vyspělosti žáka už v prvním stádiu výuky...

 

"Vyber si z některých fint třeba i jenom část, rozveď ji podle svého, zopakuj ji několikrát za sebou, zkus na ni "naroubovat" další fintu či její část, můžeš z ní dál pokračovat do jiné figury či finty či její části, můžeš ji aplikovat o oktávu výš (na tuto možnost nikdy nezapomínej), můžeš (a pokud to jde, tak je to z hlediska uvědomění si hmatníku výborná, inspirativní věc) si některé finty určité figury zkusit zahrát i v jiných figurách, vybavit si tak sled tónů finty v jiné figuře na jiném místě hmatníku - prostě jde o to, aby byla co nejvíce zachována Tvá osobnost, Tvůj feeling, Tvůj individuální přístup, Tvoje osobnostní pojetí..."

(z přednášek a podkladů autora učebnic)