Další publikace - encyklopedie:

 

Pro celkovou orientaci v kytaristech. Studie jsou napsány stylem rozšířených článků v rámci seriálu Kytaroví velikáni, takže vedle biografie, diskografie, charakteristiky osobnosti z osobního i uměleckého hlediska, nejrůznějších zajímavostí a nástrojového vybavení (včetně aparátů a efektů) obsahují i notové ukázky.

 

1) Vítězslav Štefl - 33+333 světových kytaristů (druhé aktualizované a rozšířené vydání) - roku 2006 vydalo nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8, www.muzikus.cz

Krátká charakteristika díla:

33 kytaristů je autorem zpracováno podrobně (ve stylu jeho historicko-notových studií v časopise MUZIKUS v rámci jeho pravidelných seriálů KYTAROVÍ VELIKÁNI a LETEM KYTAROVÝM SVĚTEM) včetně jejich komplexní diskografie, 333 dalších kytaristů je autorem zpracováno slovníkově a heslovitě. Výjimečnost této publikace spočívá mj. i v tom, že obsahuje typické notové ukázky.

Pozn: autora: Vzhledem k prvnímu vydání se rozhodně nejedná o to, že se stejný obsah vydává v nezměněné podobě znovu. První vydání vyšlo roku 1997 a od té doby se mnoho věcí změnilo včetně toho, že jsem se dostal k řádově mnohonásobně většímu množství nahrávek, materiálů a dalších záležitostí, takže když jsme toto druhé vydání s redakcí Muzikusu připravovali, bylo nám jasné, že v žádném případě nemůže jít o pouhé znovuvydání starého textu. Dokonce jsem přistoupil k tomu, že jsem tyto texty zásadně přepracoval, takže zde nepůjde ani o to, že jsem k původnímu obsahu pouze přidal nové skutečnosti, které se sběhly po roce prvního vydání této encyklopedie, tedy v období od roku 1997 do současnosti. Ne, i vlastníci první verze 33+333 světových kytaristů si při rozhodnutí opatřit si toto vydání mohou být naprosto jisti, že dostanou do rukou novou knihu s podstatně rozšířenými, upřesněnými a zejména ucelenými poznatky.

 

2) Vítězslav Štefl - 15+3 světových kytaristů a kytaristek (volné pokračování předchozí encyklopedie) - roku 2002 vydalo nakladatelství Muzikus, Novákových 8, 180 00 Praha 8, www.muzikus.cz

Krátká charakteristika díla:

15+3 světových kytaristů a kytaristek volně navazuje na publikaci 33+333 světových kytaristů. 15+3 znamená, že uvnitř publikace naleznete 15 podrobných studií kytarových velikánů a 3 podrobné studie kytarových velikánek. Kytarové osobnosti autor přibližuje jak z osobního, tak i z muzikantského hlediska. Publikace se zaměřuje nejen na jejich umělecký vývoj, ale i na podrobnosti týkající se např. jejich oblíbených hudebních nástrojů, kytarových aparátů a dalšího vybavení. Vedle přehledné diskografie vás čekají i notové ukázky. Vy všichni, kteří se zajímáte o muziku, léta posloucháte desky, kazety, CD, všichni, kdo jezdíte s kapelou po koncertech, zábavách a festivalech, kdo natáčíte po studiích, schraňujete veškeré materiály, booklety, dokumentaci, noty, začtěte se do příběhů velikánů a velikánek nádherného nástroje - kytary.