Doporučené odborné články pro celkový přehled

1) Vítězslav Štefl - seriál Kytaroví velikáni - Muzikus - každé číslo od 4/1992 (biografie, diskografie, charakteristika, notové ukázky, zajímavosti - přehled v archívu na stránkách Muzikusu - www.muzikus.cz )

2) Vítězslav Štefl - seriál Letem kytarovým světem - Muzikus - každé číslo od 1/1996 (nejrůznější témata od profilů kapel a historie rocku přes články o kytarách, firmách, efektech atd. až k záležitostem, týkajících se praxe kytarové hry včetně techniky hry a praxe kolem kapely. - přehled v archívu na stránkách Muzikusu - www.muzikus.cz )

3) Vítězslav Štefl - seriál Základy z hudební nauky v otázkách a odpovědích / Teorie ve zkratce - Muzikus - každé číslo od 1/2004 (teorie hudby přístupnou formou a s přihlédnutím ke kytaristům - přehled v archívu na stránkách Muzikusu - www.muzikus.cz )

4) Vítězslav Štefl - seriál Galerie slavných kytarových zařízení - Muzikus (v současné době jsou na pořadu dne kytarové aparáty) - každé číslo od 1/2007 (navázáno na již ukončené seriály Galerie slavných multiefektů, Galerie slavných kytar , Galerie slavných krabiček, Galerie slavných předzesilovačů, Galerie slavných přídavných zařízení, Galerie slavných syntezátorů a Galerie slavných modelerů - naleznete v archívu na stránkách Muzikusu či přímo ve starších číslech) (přiblížení úlohy nejslavnějších kytarových aparátů - přehled v archívu na stránkách Muzikusu - www.muzikus.cz )

5) Vítězslav Štefl - seriál Doplňky / Co nového u kytarových velikánů - Muzikus - každé číslo od 1/2004 (jde o doplnění a zkompletování celkového přehledu před lety již vyšlých článků v rámci seriálu Kytaroví velikáni - přehled v archívu na stránkách Muzikusu - www.muzikus.cz )

6) Vítězslav Štefl - seriál Pódiové sestavy slavných kytaristů - Muzikus - každé číslo od 10/2001 (grafické znázornění pódiových sestav za určité období - přehled v archívu na stránkách Muzikusu - www.muzikus.cz )

7) Vítězslav Štefl - seriál Z 50 riffů, které by si měl zahrát každý kytarista - Muzikus - každé číslo od 6/2005 (stylově neomezený přehled nejdůležitějších kytarových riffů)