VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

První česká rocková kytarová škola byla na akademické půdě jako jediná vzdělávací instituce tohoto typu v České republice založena v září 1992. Od té doby si vydobyla naprosto ojedinělé postavení mezi podobnými projekty - mj. i tím, že se v jejím případě nejedná o kroužky rockových kytaristů, kteří v podstatě pouze předvádějí svůj styl hry bez jakýchkoli pedagogických zkušeností; nejde zde ani naopak o aktivity učitelů klasické kytary, u nichž jde zase často o zavádějící vztah k rockové kytaře - škola tyto dva břehy spojuje už jenom na základě dlouhodobých zkušeností s nejrůznějšími výukovými programy.

K dalším jednoznačným přednostem školy pak patří např.:
- praxí prověřené vlastní učebnice (již tři díly, viz odkaz Učebnice)
- unikátní audio podklady na procvičování improvizace
- letitá pedagogická erudice
- široký rozhled a všeobecný přehled lektorů
- rozsáhlé pedagogicko-muzikantské kontakty
- velký notový archív
- důraz na bohatost muzikantské praxe vyučujících
- respektování individuality žáka (pokud to není v přímém rozporu s náplní výuky)
- v neposlední řadě silná interakce mezi vyučujícím a žákem
- neustálá novelizace všech poznatků.

Tento v Čechách ojedinělý projekt pokrývá svou klientelou nejen území naší republiky, ale mezi studenty jsou i zahraniční posluchači.